Planeta Festival

Info för artister

Information in english follows

Är du musiker, dansare, artist eller bokningsagent?

Bokningarna för 2017 är klara!

Programmet för nästa år, Planeta Festival 2018, bokas av varje arrangör, scen, inom nätverket. Festivalen har ingen central programgrupp.

Fram till 23/3 2018 kan du anmäla din grupp via Planetas webbformulär som alla scener och arrangörer har tillgång till, därefter tar vi inte emot fler programförslag.

OBS! Vi tar endast hand om artistförfrågningar via vår webbformulär.

Tyvärr har vi inte möjlighet att besvara alla som hör av sig till oss. Om en arrangör/scen vill boka gruppen/artisten kommer de att ta kontakt direkt med dig/er.

Till webbformuläret!

*****

Are you a musician, dancer, artist or booking agent?

Planeta Festival is a network based festival without a central program group. The program of the festival is booked by each organizer/venue within the network.

Until 23th of Mars 2018, you can register your group through our web form that all venues and organizers have access to.

NOTE! We only accept artist requests via our web form.

Unfortunately we do not have the ability to answer all who contact us. If an organizer/venue want to book group/artist, they will get in touch directly with you.

To the application form!