Planeta Festival

Nyheter

Planetapriset till Jorge Alcaide

På en spårvagnsresa för några år sedan fick Jorge Alcaide visionen att starta en alternativ orkester. Han samlade trettiotalet musiker, alla med olika erfarenheter och bakgrund. I en värld som behöver gränsöverskridande arbetssätt, för att komma vidare, visar årets pristagare vägen till samstämmighet.

Publiken har nominerat. Juryn har valt. Som musiker, kompositör, arrangör, visionär, konstnärlig ledare och musiklärare på världsmusikprogrammet är Jorge Alcaide en välkänd profil i Göteborgs musikliv. Epiteten är många, men själv ogillar Jorge Alcaide att placera sig själv eller andra i olika fack. Förmågan att sätta människan i första rummet gav honom modet att följa visionen från spårvagnsresan och, 2014, bilda Göteborgs Alternativa Orkester, förkortat GAO.

– Jag kände många skickliga musiker från olika delar av världen, verksamma i genrer som exempelvis jazz, tango, salsa, balkanmusik, västafrikansk och persisk folkmusik. Jag ville se vad som hände om alla dessa människor samlades i en och samma orkester, säger Jorge Alcaide.

Jorge Alcaides medverkan i andra projekt och grupper som Quarttango, Cerro Esperanza Band och Lecheburre har bidragit till publikens nominering. Avgörandet för juryns val är hur förhållandet till musiken blivit synligt och även formulerat i GAO. Förhoppningsvis inspirerar det andra delar av samhället till liknande gränsöverskridande arbetssätt och överenskommelser.

Juryn framhåller även pristagarens stora tålamod med kaos och hans lekfulla sätt att fortsätta sprida kunskap om tolerans och respekt, inte minst i workshops riktade till skolungdomar.

– Det är en ständig resa som handlar om att hitta nya sätt att förhålla sig till musikens universum. Orkestern är en spegling av hur vi i världen kan samtala med varandra, säger Jorge Alcaide.

****

Priset delas ut på invigningen av Planeta Festival, tisdag 30 oktober, som i år hålls på Café Hängmattan. Förutom att mottaga priset kommer Jorge Alcaide även spela på scenen tillsammans med Quarttango. Förra årets pristagare David Bäck överräcker priset. Prissumman på 10 000 kr ges av Folkuniversitetet och Planeta.

****

Pristagaren har nominerats av publiken och är vald av jury.

I juryn ingår:
Patrik Lindgren – Lira Musikmagasin
Anna Rudolfsson – Kulturhuset Kåken
Peter Christensen – Konserthuset
Lena Torquato Lidén – Lerum Kultur & Bibliotek

Juryns sammankallare och sekreterare: Vanessa Labañino – Planeta Festival

Tidigare pristagare:
2017 – David Bäck
2016 – Gloria Esteban
2015 – Zana Muhammad
2014 – Erika Risinger
2013 – Ahmad al Khatib

****

Ta spårvagnen till Bergsjön och upplev Planetapristagares vision förverkligad! Under Planeta Festival spelar GAO i Bergsjöns Centrum, 3 november, kl 12.00.

GAO kommer även, i Bergsjön, att hålla en workshop för höstlovslediga ungdomar på temat Orkestern och kroppen.

Bilden ovan: Jorge Alcaide på spårvagnen. Foto: Jörgen Wade