Hämtar festival

Vilken artist vill du se på programsläppet 2020?

16 april 2020

Har du en favoritartist som du vill ska spela på programsläppet 2020? Då kan du påverka att just den artisten blir bokad. Valet är ditt!

I år slår vi ihop Publikens val med Planetas programsläpp. Det innebär att vi kommer att utgå från publikens förslag när vi bokar artist/artister till Planetas programsläpp i början av oktober, 2020. 

Följande prioriteras i valet av artist till programsläppet 2020:

  • Vi bokar gärna lokala artister och kommer att prioritera artister från Västra Götaland för att främja lokala förmågor och miljön.
  • Vi kommer att prioritera artister/grupper med upp till tre medlemmar.

Gör ditt val via webbformulär senast 17/05 2020

Bilden ovan: Louise Wanselius & The Theatre Blues Band, Programsläpp 2019

Foto: Robert Lipic

***************************************

WHO DO YOU WANT TO SEE PERFORM AT THE RELEASE OF THE PROGRAM 2020?

Take the chance to influence Planeta Festival 2020 and suggest an artist/dancer to the event where we release of our program. The choice is yours!

This year we will marry the former audience choice and our program release. This means that we will look into your suggestions when we book the artist/artists that will perform at the party where we release our program for Planeta 2020.

We will prioritize the following in our choice among your suggestions:

  • We prefer to book locally, which means that we prioritize to engage artists from the Western region of Sweden. This to promote regional artists and also to be kind to the environment.
  • We will prioritize artists/groups with up to three members 

Make your suggestion via our form before 17/05 2020.

The picture above: Louise Wanselius & The Theatre Blues Band, Program release of 2019