Planeta Festival

Konsert: Bosphorus Ensemble

Bosphorus Ensemble är en orkester baserad i Göteborg. Ensemblen är en mötesplats för musiker som delar passionen för musik från Mellanöstern.

Tjugotalet instrumentalister skapar en bro mellan olika kulturer och vill via musiken föra människor närmare varandra. Bosphorus Ensemble är en blandning av klassisk och traditionell musik.

Gratis inträde!

Med stöd av Göteborgs Stad och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse

******************
Bosphorus Ensemble is an orchestra based in Gothenburg, West Sweden. The ensemble is a meeting place for musicians who share the passion for music from the Middle East. Twenty instrumentalists create a bridge between different cultures and want to bring people closer to each other through music. The music that Bosphorus Ensemble playes is a mix of classical and traditional music.

—–