Planeta Festival

Planeta Barn: Workshop, folkmusik med 232 strängar

Tillsammans utforskar vi rytmer i folkmusiken, sjunger och dansar tillsammans.

Har du tänkt på att du kan spela folkmusik på vilket instrument som helst? Hur låter en känsla? Och kan man få ljud ur ett riktigt kohorn? 232 Strängars musik är spunnen av tankar och känslor som korsat deras väg och mynnar ut i skira polskor, vemodiga valser och glada melodier. Tillsammans utforskar vi rytmer i folkmusiken, sjunger och dansar tillsammans.

Från c:a 10 år

Arrangör: Lundby församling
Samarbetspartner: Sensus