Flat Preloader Icon Hämtar festival

Hej arrangör!

Inför varje festival behöver du som vill fortsätta att vara med på Planetas resa anmäla dig som Aktiv eller Passiv nätverkare. Detta görs av Planeta-kontoret via utskick i början av varje år. 

Är du en ny arrangör och intresserad att ingå i nätverket? Kontakta koordinator@planeta.se.

Som aktiv nätverkare har du möjlighet att:

  • delta gratis på de kurser Planeta arrangerar tillsammans med Folkuniversitetet.
  • ingå i Planeta Festivals gemensamma marknadsföringsaktiviteter.
  • ingå med din programpunkt i Planetas tryckta program samt på Planetas hemsida.
  • få extra support från kontoret utifrån resurserna (t.ex. publikarbete, kommunikationsplan, konsultation och stöd av utveckling av idéer.)
  • få leverans av beställda program och affischer.
  • påverka arbetet kring festivalen (till exempel om du har en projektidé som passar in i Planeta kan kontoret hjälpa till med söka pengar och hitta samarbetspartners).
  • få ett Planetakort med fri entre till festivalens konserter (i mån av plats)
  • få inbjudan att delta i olika nätverksaktiviteter (såsom Programsläpp, Invigning, Kick/off och andra externa evenemang som exempelvis Folk & Världsmusikgalan eller Nordic Folk).
  • möjlighet att använda sig av Planeta-kontorets volontärer på sitt/sina arrangemang

Valet som passiv nätverkare gör du som inte planerar att arrangera i år men som vill fortsätta att finnas kvar i nätverkets listor för att få nyhetsbrev och information om kommande festivaler plus annat som görs i Planetas regi under året. 

Det är kostnadsfritt att delta i nätverket. Vill du veta vilka åtaganden du har som aktiv nätverkare är du välkommen att kontakta oss.

Sångensemblen Amanda, Planeta Festival 2018. Arrangör: Sångensemblen Amanda. Foto: Peter Lloyd