Hämtar festival

Hej artist, dansare, musiker, bokningsagent!

Planeta Festival har ingen central programgrupp. Varje programpunkt bokas och avtalas direkt med Planetas olika arrangörer och scener. Är du/ni intresserade av att spela på festivalen är den bästa vägen att vända sig direkt till den arrangör du tror kan passa för ert framträdande. Länk till årets arrangörer hittar du nedan. Det är även möjligt att anmäla intresse genom att fylla i ett formulär. Informationen sammanställs och läggs in i ett dokument tillsammans med andra inkomna intresseanmälningar och delas sedan med Planetas nätverk.

Planeta Festival 2021– Webbformulär
Från 1/12 2020 till 23/3 2021kan du anmäla ditt intresse att medverka via Planetas webbformulär, länkat nedan. Detta formulär har Planetas nätverk av scener och arrangörer tillgång till.

Glöm inte att Planeta är ett öppet nätverk, så om du/ni är intresserade av att arrangera ditt/ert egna framträdande är det en enkel väg in i festivalprogrammet. Kontakta kontoret för mer information om vad det innebär att ingå i nätverket, se även Hej Arrangör!

Sousou & Maher Cissoko, Planeta Festival 2014.
Arrangör: Blå Stället.