Planeta Festival

Information till artister

Information in english follows

Är du musiker, dansare, artist eller bokningsagent?

Programmet för nästa år, Planeta Festival 2019, bokas av varje arrangör, scen, inom nätverket. Festivalen har ingen central programgrupp.

Från 1/12 2018 till 23/3 2019 kan du anmäla din grupp via Planetas webbformulär som alla scener och arrangörer har tillgång till, därefter tar vi inte emot fler programförslag för 2019 års festival.

Till webbformuläret

Tyvärr har vi inte möjlighet att besvara alla som hör av sig till oss. Om en arrangör/scen vill boka gruppen/artisten kommer de att ta kontakt direkt med dig/er.

Bilden ovan: Lena Willemark och Groupa, Planeta Festival 2016, foto: Stig-Magnus Thorsén.

*****

Are you a musician, dancer, artist or booking agent?

Planeta Festival is a network based festival without a central program group. The program of the festival is booked by each organizer/venue within the network.

From 1th of December until 23th of March 2019, you can register your group through our web form that all venues and organizers have access to.

Unfortunately we do not have the ability to answer all who contact us. If an organizer/venue want to book group/artist, they will get in touch directly with you.

To the application form!