Planeta Festival

Information till artister

Information in english follows

Är du musiker, dansare, artist eller bokningsagent?

Programmet för Planeta Festival, bokas av varje arrangör, scen, inom nätverket. Festivalen har ingen central programgrupp.

Planeta Festival 2020
Från 1/12 2019 till 23/3 2020 kan du anmäla din grupp via Planetas webbformulär som alla scener och arrangörer har tillgång till. Formuläret publiceras här på hemsidan 1 december 2019.

Bilden ovan: Lena Willemark och Groupa, Planeta Festival 2016, foto: Stig-Magnus Thorsén.

*****

Are you a musician, dancer, artist or booking agent?

Planeta Festival is a network based festival without a central program group. The program of the festival is booked by each organizer/venue within the network.

From 1th of December 2019 until 23th of March 2020, you can register your group through our web form that all venues and organizers have access to. The webform will be published 1th of December 2019.