Flat Preloader Icon Hämtar festival

Integritetspolicy

Planetas integritetspolicy 

Med anledning av GDPR – reglerna för användningen av personuppgifter – har Planeta-kontoret tagit fram en policy för att skydda våra nätverkares samt vår publiks integritet.

Planeta-kontoret värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Planeta-kontoret samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Planeta-kontoret och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta Planeta-kontoret vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på koordinator (at) planeta.se.

Genom att använda Planeta-kontorets tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Planeta-kontoret använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, t ex nätverksförmåner nyhetsbrev behöver vi använda dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Planeta-kontoret använder personuppgifter för ändamål kopplade till vår verksamhet.

Varifrån kommer de personuppgifter som Planeta använder?

De hämtas direkt från dig som nätverkare, som prenumerant på nyhetsbrev eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av Planeta-kontoret.

Vilka kategorier av personuppgifter använder Planeta kontoret?

De kan delas in i följande kategorier:

Personuppgifter till Planeta Festivals nätverk

 • Namn, telefon och adressuppgifter samt e-postadress. Ett deltagande i Planeta Festivals nätverk innebär att nätverks organisationernas personuppgifter till olika kontaktperson inom organisationen lämnas till Planeta-kontoret. 

Prenumerationer på nyhetsutskick. I vårt register för nyhetsutskick finns

 • Namn och e-postadresser till kontaktpersoner i Planetas nätverk. 
 • Namn och e-postadresser till samverkanspartner vars uppgifter finns tillgängliga på offentliga hemsidor. 
 • Namn och e-postadresser till övriga intressenter som själva valt att prenumerera på våra nyhetsutskick. 

Alla våra nyhetsutskick innehåller en länk för avregistrering.

Hemsidesrelaterade uppgifter

Planeta Festival presenterar sina nätverkare med länk till respektive hemsida, i den mån sådan finns, på vår hemsida www.planeta.se

För vilka ändamål används dina personuppgifter?

Dina uppgifter används enbart utifrån de behov som finns inom Planeta Festivals verksamhet. Exempel är administration av nätverksregister, distribution av nyhetsbrev och andra former av kommunikation till dig som nätverkare, samarbetspartner eller övrig intressent. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

 • Administration av nätverksregister inom Planeta-kontorets verksamhet
 • Distribution av nyhetsbrev
 • Marknadsföring av Planeta Festivals verksamhet
 • Kontaktförmedling inom nätverket 

Vilka kan Planeta kontoret komma att dela dina personuppgifter med?

Vill du få närmare information om externa parter som dina uppgifter kan komma att lämnas ut till, var vänlig kontakta festivalens koordinator.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller används så länge du inte aktivt avregistrerar digeller slutar prenumerera på vårt nyhetsbrev. Därutöver kan viss information sparas ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för Planeta Festivals verksamhet.

Var finns dina personuppgifter? 

Kammarmusikförbundet lagrar och använder personuppgifter i flera olika system, i nätverks- och kontaktregister, i register för att skicka nyhetsbrev samt i Planeta kontorets e-postsystem och telefonkontakter. Planeta kontoret lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Datasäkerhet 

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet för att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, användning och lagring. Ingen informationsöverföring på Internet är dock 100% säker. Vi strävar efter att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Dina rättigheter 

 • Rätten att bli informerad.
  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Planeta kontoret har om dig, om hur vi använder dem och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss användning av dina personuppgifter, kan du skriftligen meddela detta till koordinator (at) planeta.se. Planeta kontoret kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning. 
 • Rätten att få information ändrad.
  Vill du ändra eller komplettera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta koordinator (at) Planeta.se 
 • Rätten att få sina uppgifter raderade.
  Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Planeta-kontoret begränsar behandlingen av uppgifterna ifråga. 

Läs om alla dina rättigheter på Datainspektionens hemsida (Datainspektionen.se)

Vill du veta mer om Planeta kontorets användning av personuppgifter kan du kontakta koordinator (at) planeta.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2020-06-26