Flat Preloader Icon Hämtar festival

Planeta-kontoret

Samordningen av nätverk, programblad, hemsida och social media skapats av ett centralt kontor. Liksom nätverket är Planeta-kontoret föränderligt och uppdraget har genom åren legat hos olika aktörer inom nätverket.

Sedan 2015 har Planeta-kontoret drivits av Possibilitas ek. förening. Possibilitas är ett produktionsbolag som driver många olika konstnärliga projekt tillsammans med aktörer inom det fria kulturlivet i Göteborg, men även regionalt och internationellt. 

Planeta-kontorets uppgift är att:

  • stötta, rådgiva och uppmuntra alla som vill delta i Planetas nätverk.
  • tillhandahålla information för att hjälpa publiken att hitta Planetas olika arrangemang.
  • arbeta med att marknadsföra Planeta Festival och vad festivalen står för nationellt såväl som internationellt.
  • koordinera programarbetet och samla nätverkets olika programpunkter. 
  • projektleda olika mindre underprojekt
  • utveckla festivalen 
  • vara och erbjuda en nätverksplattform
  • ansöka om ekonomiska resurser för koordineringen av festivalen

Kontorets arbete styrs i samråd med nätverket och Jämlikhet, Passion, Kreativitet, Samarbete och Mångfald som ledstjärnor. 

Kontakta Planeta-kontoret om du vill veta mer.

Jennifer, Jörgen, Vanessa och Monika på invigningen 2018